Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chuyển nhượng đất chưa có sổ đỏ

10/07/2010 08:42

Hỏi: Tôi có một miếng đất bị tranh chấp nhưng đã được tòa thụ lý và đưa ra xét xử. Nếu sau đó đất ấy vẫn chưa có giấy chứng nhận thì chủ đất có được quyền bán hay tặng cho hay không?

Phan Văn Tân
(Xã Hàm Liên, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận)

- Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định khi có các điều kiện sau đây: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, nếu việc tranh chấp đất trên đã được tòa án xét xử và bản án đã có hiệu lực thì chủ sử dụng đất (tức người thắng kiện) phải đợi làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới được quyền chuyển nhượng, tặng cho đất. Trường hợp các bên đã giao dịch khi chưa có giấy chứng nhận và nếu đất đã được sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004, nay được UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì người nhận chuyển nhượng được cấp giấy chứng nhận theo khoản 6 Điều 50 luật trên và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.
 

LS NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
Theo PL TPHCM

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang