Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thuế TNCN khi chuyển nhượng đất

29/06/2010 09:43

Hỏi: Tôi đang tìm mẫu hướng dẫn khai và chứng minh chỉ có một tài sản duy nhất. Cảm ơn.


Nguyễn Duy Quang
(quangnduy@gmail.com)

- Trả lời:

Theo Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn, thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp ngưới chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quuyền sử dụng đất ở tại Việt Nam là thu nhập được miễn thuế TNCN.

Căn cứ xác định thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do người chuyển nhượng bất động sản tự khai và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực trong bản khai. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Như vậy, khi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất bạn sẽ tự khai và tự chịu trách nhiệm vì Thông tư không có quy định về mẫu tờ khai này.

Ngoài ra, Thông tư 02/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư 84/2009/TT-BTC còn quy định thêm, việc miễn thuế TNCN theo quy định trên chỉ áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất mà nhà ở, đất ở này đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.
 

Theo Thanh niên

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang